dissabte, 3 d’octubre de 2009

CLASSE (02/10/2009)

Teoria
L’objecte d’estudi de l’educació física es centra en el cos i el moviment.
* Hem fet una anàlisi de les manifestacions del cos i el moviment de la pel·lícula: “Quiero ser como Beckham”.
Hi ha tres tipus de basants:
+ Basant objectiva: ens indica un cos mecànic o somàtic que genera moviment mecànic.
+ Basant subjectiva: podem dir que el cos no tan sols és un tros de “carn”, sinó que és un cos pensant, quelcom sentimental. Va lligada amb la decisió motriu, és a dir, amb el que hem esmentat abans, el cos pensant, lògica-motriu i el moviment pensat.
+ Basant social: els discursos socials pesen molt avui en dia. Depèn de l’època i la situació tan social com cultural. Hi ha una visió crítica del moviment, és a dir, el moviment de noi i de noia està molt diferenciats i hauríem d’intentar que no fos així. S’hauria de fer una mica de tot tan pels nois com per les noies en quan a activitats motrius.
Per tant, l’educació física és aquella àrea de coneixement del nen d’una forma integral (física, social, objectiva, ...), és a dir , que tingui una funció motriu a través de moviments.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada