dimecres, 14 d’octubre de 2009

Educare i Educere

09/10/2009

EDUCARE I EDUCERE

L’educació comença des de què un neix. L’educació no és quelcom genètic, sinó què nosaltres anem passant el què sabem de generació a generació.

Etimològicament els grecs distingien entre:
Educare que faria referència a la transmissió del coneixement (seria com un ensinistrament).
Educere que es referien en el procés educatiu a partir de la promoció personal, en tenir capacitat de raonar i entendre.

*Som la única espècies que tenim el acte de consciència:
- Animals: “ser” (només poden ser)
- Home: “ser”, “poder ser”, haver de ser” (és més complex ja que tenim consciència).

En l’home no tan sols fa referència al Educare sinó que li recau més l’Educere. Amb l’Educere es treballa la consciència del nen, el propi raonament.

*S’hauria de reduir l’Educare i reforçar més l’Educere.
0-3: portar a terme l’Educare.
3-6: portar a terme l’Educere.

En aquest cas entenem l’educació física com l’Educere i la gimnàstica com l’Educare.

*Constructivisme Skinner i Pavlov

La teoria de Pavlov va ser el primer en les teories estímul-resposta (ER). Aquest experiment es va fer amb gossos, es tractava de demostrar que un gos generés saliva quan se li presentava un estímul condicionat, per exemple, carn.

Feia sonar una campana i tot seguit posava pasta de carn que els provocava la saliva. L'aprenentatge (condicionament) es donava quan després d'un nombre de repeticions del so de la campana feia salivar als gossos, el so de la campana només feia saliva als gossos. Els gossos associaven la campana (estímul condicionat) amb la pasta de carn (estímul no condicionat).

Skinner volia observar la conducta mitjançant reforços positius (recompensa) contra reforços negatius (càstig).

És una manera d'ensinistrar tan els animals com a les persones mitjançant diferents estímuls.

Abans es deia que es feia gimnàstica ja que era saludable. Era quelcom físic i orgànic. En canvi l’educació física es basa més en entendre la persona en la part cognitiva, emocional, social, físic i orgànic.

En la part física i orgànica s’aconsegueix elevar la part cognitiva i emocional.
La part social es treballa a parit de racons i activitats en grup amb un espai en la qual els nens es poden moure.

*Nosaltres en centrarem en l’Educere.

Històricament la psicomotricitat va ajudar a evolucionar i endinsar-nos cap a l’Educere (Educació Física).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada