dilluns, 9 de novembre de 2009

El bebé humà


Aquest vídeo, ofereix una recopilació de la investigació que han realitzat científics i investigadors sobre el comportament de l’infant per a explorar una de les àrees fonamentals del seu desenvolupament, el moviment.


Baby Human descobreix una perspectiva en el món del desenvolupament infantil destacant les aptituds pel moviment.

En el vídeo se’ns explica el procés primerenc del desenvolupament motor. Com els nadons experimenten tot el que pot o no pot fer amb el seu cos, donar-se la volta, gatejar, “patear”, copejar, etc. els primers anys de vida són molt importants en el desenvolupament de l’infant, i el vídeo ens ajuda a comprendre els progressos que realitza el nen o la nena durant aquests primers anys de vida, a partir dels quals es construirà la resta dels seus aprenentatges.


El desenvolupament de l’ésser humà s’explica a través de la psicomotricitat, ja que des què el nen neix, entra en contacte amb el món a través del cos, comença a explorar el seu entorn, a conèixer-lo i descobrir-lo a partir de la percepció i manipulació d’objectes i dels moviments que és capaç de realitzar.

El desenvolupament motor, que es reflecteix a través de la capacitat de moviment, depèn essencialment de dos factors bàsics: la maduració del sistema nerviós i de l’evolució del to.

Durant els primers anys, la realització dels moviments precisos depèn de la maduració del sistema nerviós.

L’evolució del to muscular permet les contraccions musculars i els moviments; per tant, és responsable de tota acció corporal i, a més, és el factor que permet l’equilibri necessari per a efectuar diferents posicions.

El moviment influeix en el desenvolupament del nen o la nena, en la seva personalitat i en els seus comportaments. L’infant d’edat primerenca és un dels principals mitjans d’aprenentatge. L’activitat física i la ment es connecten mitjançant el moviment, estimulant el seu desenvolupament intel·lectual, la seva capacitat per a resoldre problemes. Per exemple, si un nedo desitja arribar a un objecte que està lluny, realitzarà tot un pla per a obtenir-lo, gatejarà i idearà la forma de travessar els ob

stacles que pugui trobar per a tenir-lo. Les destreses motrius que adquireix el nedo, com gatejar o caminar, afavoriran els sentiments de confiança i seguretat en ell, en els seus assoliments i les seves capacitats. Per aquestes raons, la psicomotricitat compleix un rol important i bàsic en l’educació i formació integral de l’infant.

Els elements de la psicomotricitat es desenvolupen paral·lelament a les funcions afectives i intel·lectuals (pensament, llenguatge, memòria, atenció, etc.), estan interrelacionades i són indispensables per a l’adquisició d’habilitats cada vegada més complexes en totes les etapes del nen o la nena. Així per exemple, l’equilibri o l’orientació espacial són elements de la psicomotricitat necessaris perquè el nen aprengui a asseure’s, gatejar, caminar.

Els nadons no són éssers indefensos, són éssers de gran intel·ligència amb els sentits plenament desenvolupats i l’habilitat d’assimilar i processar el constant devessall d’imatges, sons, sentiments i moviments que els bombardegen des del seu naixement.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada