dilluns, 2 de novembre de 2009

Respàs: Qualitats del So

29/10/2009


  • Per a fer música és necessari el so.

  • El so està composta per vibracions.

  • Una vibració és un moviment.

Qualitats del So:


  1. Intensitat: dins la intensitat hi ha el fort o el fluix. Aquí també hi trobem el crescendo.

  2. Durada: trobem so curt o llarg i la convinació de diferents sons llarg i/o curt tindrem un ritme.

  3. Altura: aquí trobem els sons greus i aguts que forma part de la direcció del so que pot ser ascendent i descendent.

  4. Timbre: és la font sonora, és a dir, el color del so.


Per treballar la Intensitat:

  • Partitura Humana: és un joc en què es treballa la reacció corporal amb un estímul mitjançant el moviment. Quan se sent un so fluix l'infant s'ajup i quan sent un so fort es posa tret amb les mans obertes. També es pot treballar relacionant un moviment d'un animal amb el so, com ara un elefant pels sons forts i una formiga pels sons fluixos.


Racó de grafia musical

A partir d'aquestes grafies podem preguntar què varen fer aquell dia, quan van jugar el joc per a aprendre una de les qualitats del so. L'infant relaciona la imatge amb el so viscut.

Pregrafia musical (P4)

Amb els infants treballes el so i el silenci, ja que els nens associen el sol amb el dia, moment que fas moltes activitats com ara anar a l'escola, i la lluna amb el silenci, ja que de nit dormim.

També es pot treballar de la manera següent: quan el/la mestre/a senyala el cargol amb el cap enfora cantar la cançó (Cargol treu banya) i quan senyala tan sols la closca fer silenci ja que el cargol s'ha amagat.

Pregrafia musical (P5)

Podríem treballar amb la partitura humana, és a dir, amb el seu propi cos construir partitures. Els nens que volen simular un so fluix s'ajup i els que volen simular un so fort posant-se drets. És una manera de treballar la intensitat mitjançant la representació corporal. Podem seguir amb el joc que tracta d'anar creixent o no depenent del que l'infant sent, és a dir, el/la mestre/a toca un instrument cada vegada més fort i llavors els infants van creixent fins a fer-se plantes enormes i després al revers.

Una altre joc és el següent: els infants es posen en rotllana i s'amaguen uns "cròtals" o un altre instrument petit. Hi haurà una altre nen, un voluntari, que haurà de sortir de classe. Aquest infant entra quan ja s'han amagat bé l'intrument triat i els altres alumnes van cantant. Cada cop que s'acosta a l'infant que ha amagat l'intrument va pujant l'intensitat i quan s'allunya d'ell es va baixant.

També poden inventar-se el seu propi tema o bé cantar més fluix o més fort a través de les representacions fetes.


Una altra possibilitat seria que el/la mestre/a toqués un instrument, en aquest cas diríem que seria un inici de "dicatat musical".
Pregrafia del Crescendo i DecrescendoMés tard la representació d'aquests dos són:


Per treballar l' Altura:

Es pot treballar mitjanaçant el timbre d'aquest o bé amb instrumentsde la matex timbre. La primera opció la posarem en pràctica amb els infants més petits i la segona amb nens i nenes més grans.Activitat per infants de P3


Amb el piano o uns cròtals, que són sons aguts, fem veure que agafem quelcom del cel mentre sona l'intrument.

Si l'instrument que fem servir és el pino, que tan pot fer sons aguts com greus, podem treballar sense haver de fer canvis d'intruments aguts i greus.

Si fem un so greu podem picar de peus ja que és una extremitat inferior i el so greu es troba a baix del piano.Per tant, la música provaca moviment, és quelcom expressiu.


Relació


Els infants relacionen el so greu amb baix i el so agut amb alt. Aquest tipus de ralació bé donada pels sons greus i aguts d'una escala musical (uns exemples d'intruuments que podem fer servir per aquesta activitat són el piano i la flauta d'èmbol). Fan el meteix amb el so fort i, que el representen amb el braços oberts , el so fluix ficant-se de genolls.

Una manera de practicar l'altura amb un infant és pujant-lo i baixant-lo del tocador per canviar. Per pujar-lo farem un so agut i per a baixa un so greu.


Activitats per infants de P4 i P5

Una bona manera de treballar-ho seria a través del caminar. Per exemple, caminar de punetes quan senten un so agut i caminar amb els talons quan senten un so greu. També es pot treballar pincant de mans, piquem amb la mà alçada amb els sons aguts i amb la mà a baix amb els sons greus.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada